ตรวจร่างกายฟรี จากโครงการ “การส่งเสริมป้องกันสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ”

21.3.2018
กิจกรรมตรวจร่างกายฟรี จากโครงการ “การส่งเสริมป้องกันสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ” จากสำนักงานเขตบางแค