ตลาดอิ่มสุข กินเพลิน เดินสุข

17.06.2561
คนรักษ์สุขภาพ รักธรรมชาติ ต้องไม่พลาด #ตลาดอิ่มสุข กินเพลิน เดินสุข ที่จะนำผักผลไม้จากสวนสด ๆ มาจัดจำหน่าย อาทิ สวนไรนาฟาร์มสุขสามวา, สวนไร่นาผาสุข, ร้านดีนะ + ไหมดี, TheApuds, ปันกันกรีน, ไร่แสงตะวัน, ณัฐมน เกษตรอินทรีย์, ผักบ้านฟาร์ม/ศรีห้วยไพร, ทรัพย์แผ่นดิน ครูชาวนาเท่

พบกันได้ 23-24 มิ.ย. นี้ เวลา 11.00 - 19.00 น. ณ ลานกิจกรรมการ์เด้นส์ 2


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
โทร 02-444-4555