Victoria Gardens Cover Dance Contest #2

23.10.2018
ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ ขอเชิญน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด "Victoria Gardens Music Contest#2" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
 
ประเภทการประกวด
1.     ระดับมัธยมศึกษา (อายุไม่เกิน 18 ปี)
2.     ระดับอุดมศึกษา (อายุไม่เกิน 23 ปี)
 
คุณสมบัติผู้เข้าสมัคร
1.     ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนและนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่เท่านั้น
2.     วงดนตรี 1 วง จะต้องประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน (รวมนักร้องแล้ว)
3.     รับสมัครทั่วประเทศ สมัครได้ทุกจังหวัด ทุกสถานศึกษา
4.     ผู้เข้าประกวดสามารถประกวดได้เพียง 1 วง เท่านั้น ไม่สามารถเล่นทีมอื่นได้
5.     สมาชิกในวงประกวดต้องเป็นบุคคลเดียวกันตั้งแต่รอบคัดเลือก จนถึง รอบชิงชนะเลิศ
6.     ผู้เข้าประกวดทุกคน ต้องไม่เคยมีผลงานเพลงจำหน่ายมาก่อน หรือเซ็นต์สัญญาอยู่ในสังกัดหรือค่ายเพลงมาก่อน
***หากผู้จัดการประกวด / คณะกรรมการ ตรวจพบว่าผู้เข้าประกวดทุจริตหลักฐานในการสมัคร ปรับให้หมดสิทธิ์การประกวดทันที                                                   
 
กำหนดการ
·        เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 1 พฤศจิกายน 2561
·        อบรมชี้แจงกติกา วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561  เวลา 10.00 – 12.00 น.
·        รอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษา วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561  เวลา 9.00 – 18.00 น.
·        รอบคัดเลือกระดับอุดมศึกษา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561  เวลา 9.00 – 18.00 น.
·        รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561  เวลา 9.00 – 18.00 น.
 
 
กติกาการประกวด
1.     วงดนตรี 1 วง จะต้องประกอบด้วยสมาชิกตั้งแต่ 3 คน แต่ไม่เกิน 7 คน
2.     เครื่องดนตรีที่ใช้ต้องเล่นสดทุกชิ้น ห้ามไม่ให้ใช้เครื่องช่วยใดๆเด็ดขาด ยกเว้น เอฟเฟคสำหรับกีต้าร์
3.     หัวหน้าวงดนตรีการประกวดขอรับรองว่าเอกสารทุกฉบับเป็นความจริงทุกประการพร้อมยอมรับกติกาการประกวด และผลการตัดสินจากคณะกรรมการ ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุด
4.     ห้ามใช้เครื่องช่วยกำกับจังหวะเด็ดขาด
5.     เพลงที่ใช้ในการประกวดต้องเป็นเพลงที่ศิลปินร้องไว้แล้ว
6.     ทุกวงที่เข้าประกวดในรอบคัดเลือก จะต้องแต่งกายด้วยชุดยูนิฟอร์มเครื่องแบบของสถานศึกษาเท่านั้น ส่วนวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต้องแต่งกายสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ และกางเกงขาสั้น ขึ้นเวทีการประกวด
7.     คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด หากเกิดปัญหาหัวหน้าวงสามารถสอบถามรายละเอียดต่อคณะกรรมการกลางได้เพียงผู้เดียว  หากเกิดปัญหาเพราะตัวนักดนตรีเองหรือการไม่มีน้ำใจในการประกวด ทางคณะกรรมการมีสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์จากการประกวดได้ทันที
 
การใช้เพลงในการประกวด
1.     เพลงที่ใช้ประกวดรอบคัดเลือก 1 เพลง (เพลงไทยหรือเพลงสากลก็ได้)
2.     เพลงที่ใช้ประกวดรอบชิงชนะเลิศ 3 เพลงแบ่งเป็น
        - บังคับเพลงช้า 1 เพลง และ เพลงเร็ว 1 เพลง  โดยทั้ง 2 เพลงจะเป็นเพลงไทยหรือเพลงสากลก็ได้  (ห้ามซ้ำกับเพลงรอบคัดเลือก)
        - เพลงบังคับ 1 เพลง เป็น COVER ใหม่ในสไตล์ของวงดนตรีตนเอง
*****ห้ามใช้เพลงสังกัดค่าย RS และ Music Bug ในการประกวด*****
 
เวลาแข่งขันการประกวด (บนเวที)
*****เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม*****
 
รอบคัดเลือก
เวลาที่ใช้ในการประกวดไม่เกินวงละ 10 นาที (รวมเวลาติดตั้งเครื่องดนตรี)
 
รอบชิงชนะเลิศ            
เวลาที่ใช้ในการประกวดไม่เกินวงละ 25 นาที (รวมเวลาติดตั้งเครื่องดนตรี)
 
***ถ้าวงใดใช้เวลาเกินจะถูกตัดคะแนน นาทีละ 5 คะแนน จากคะแนนรวมทั้งหมด***
 
เครื่องดนตรีที่คณะกรรมการจัดเตรียมให้ ดังนี้
1.     อุปกรณ์เครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด     
2.     กลองชุด จำนวน 1 ชุด
3.     ตู้แอมป์กีต้าร์ จำนวน 2
4.     ตู้แอมป์เบส จำนวน 1ตู้
5.     ตู้แอมป์คีย์บอร์ด จำนวน 1 
6.     แสตนโน้ต จำนวน 2 ตัว
7.     ไมค์ร้อง 3 ตัว
 
*ส่วนเครื่องดนตรีประกอบอื่นๆ วงดนตรีที่เข้าประกวดต้องจัดเตรียมมาเอง
** เครื่องดนตรีที่ใช้ต้องเล่นสดทุกชิ้น ห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติทุกชนิด
*** หากมีอุปกรณ์เพิ่มเติม ต้องแจ้งกรรมการและทีมงานในใบสมัครให้ครบถ้วน
 
หลักฐานประกอบการสมัคร
1.     ใบสมัคร 1 ชุด กรอกข้อมูลครบถ้วน
2.     สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ ของสมาชิกทุกคนในวง
3.     สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา จำนวน 1 ใบ ของสมาชิกทุกคนในวง
*กรณีไม่มีบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา จะต้องเป็นหนังสือรับรองจากสถานศึกษา เท่านั้น
4.     รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ของสมาชิกทุกคนในวง
 
ช่องทางการสมัคร และ สอบถาม รายละเอียด
ส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่
·        ห้องประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69 หรือ
·        สแกน ส่งทาง Email : mk_act@sinthoranee.com (ภาพและข้อมูลที่ส่งต้องชัดครบถ้วน) หรือ
ส่งไฟล์ทาง Inbox Facebook  : Victoria Gardens เพชรเกษม 69

>> อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://vg.co.th/Download/Register-VictoriaGardensMusic2.pdf
 
 
รางวัลการประกวด
ประเภท เยาวชนระดับมัธยมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1                                    ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1                               ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2                               ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล                                      ทุนการศึกษารางวัลละ 2,000 บาท
 
ประเภท เยาวชนระดับอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1                                     ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1                                ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2                                ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล                                      ทุนการศึกษารางวัลละ 2,000 บาท
 
หมายเหตุ
เงินรางวัลที่ได้ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% (ทีมที่ได้รางวัลต้องนำสำเนาบัตรประชาชน ของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในวงเท่านั้น)
 
 
สถานที่ประกวด
ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร :       092-2844861 (คุณโอม)
 Line :      @victoriagardens
Facebook :           www.facebook.com/victoria.gardenshop